top of page

Moonler ได้รับรางวัลส่งออกดีเด่น Prime Minister's Export Award ประจำปี 2564 สาขาการออกแบบยอดเยี่ยม


Prime Minister's Export Award 2021

Moonler แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ไม้จามจุรีเชียงใหม่ ได้รับรางวัลส่งออกดีเด่นของ Prime Minister's Export Award ประจำปี 2564 สาขาการออกแบบยอดเยี่ยม รางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ Moonler ในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศ

Moonler เป็นที่รู้จักในด้านการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และมีสไตล์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมและมรดกไทย ผลิตภัณฑ์ของมูนเลอร์ได้รับการนำเสนอในสิ่งพิมพ์การออกแบบชั้นนำทั่วโลก และมีจำหน่ายในร้านค้าปลีกในกว่า 20 ประเทศ

รางวัลส่งออกดีเด่นขอ Prime Minister's Export Award เป็นเกียรติยศสูงสุดที่สามารถมอบให้กับผู้ส่งออกในประเทศไทย รางวัลนี้มอบให้กับบริษัทที่ได้มีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยผ่านกิจกรรมการส่งออกของตน

การได้รับรางวัลส่งออกดีเด่น Prime Minister's Export Award ประจำปี 2564 สาขาการออกแบบยอดเยี่ยมของ Moonler ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของบริษัท เป็นการยอมรับในคุณภาพระดับสูงของการออกแบบไทยอีกด้วย

Comments


bottom of page